top of page

אוניברסיטת בן גוריון – קשרי חוץ

מגזין תורמים שנתי

מגזין תורמים שנתי חגיגי המאגד את פעילות התורמים והפעילות מולם.

< חזרה
bottom of page