top of page

שתיל - כנס כלכלה מקיימת

מיתוג

שתיל הינו גוף שהוקם על ידי הקרן החדשה לישראל על מנת לסייע לארגוני חברה אזרחית לקדם חברה צודקת, דמוקרטית ומשותפת. מיתוג הכנס כלל לוגו + חומרים גרפיים שונים שליוו את הכנס וגם חולקו בו.

< חזרה
bottom of page