top of page

משה בלמס - אמן

ספר אמנות קהילתית בנגב

משה הוא אמן-צייר העובד ומלמד בבתי ספר ומתנ"סים בפזורה הבדואית בנגב. הספר בן 200 עמ' ומרכז את הפעילות האמנותית ביישובים הבדואים בנגב.

< חזרה
bottom of page