top of page

מועצה אזורית מרחבים

מיתוג

עבודה משותפת עם המפיק תומר בקלש, מיפוי צרכים, מיקוד ערכים, קביעת בידול ועבודת מיתוג מחודש למועצה האזורית מרחבים.

< חזרה
bottom of page