top of page

תנועה בהנאה

מיתוג

חברה המפתחת תוכניות העשרה לבתי ספר יסודיים וגני ילדים בתחומי חינוך גופני, מוסיקה, איכות הסביבה ואורח חיים בריא. מיתוג מחודש למותג קיים.

< חזרה
bottom of page